Thamurth Ith Yaala

Forum, discussion, échanges, avis des Yaalaouis.
 
AccueilGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Igerdan deg Ṛemḍan ed wansayen n zzman

Aller en bas 
AuteurMessage
tikka
V.I.P.
V.I.P.
avatar

Masculin
Nombre de messages : 6080
Age : 57
Localisation : Setif
Emploi/loisirs : Gestion/nature
Humeur : Idhourar i dh'al3amriw...
Date d'inscription : 08/07/2008

MessageSujet: Igerdan deg Ṛemḍan ed wansayen n zzman   Sam 6 Aoû - 16:01

Winna ur nḥeffeḍ ara ddin-is ed tẓallit-is, ɣer temɣer-is ad d-yeffeɣ am tdekkaṛt ur nesɛi ara ttelqim. Am wakken qqaren : Ljameɛ ay deg ara yebdu llufan aḥfaḍ n yismawen n Ṛebbi d irebbi n yemma-s. D acu ay nemmal i llufan mi ara yili meẓẓi ? Nbeddu-as lehduṛ mi ara yaweḍ telt snin neɣ telt snin ed nnefṣ. Imir-n ay t-tekcem lefhama. Ilaq yemma-s ad as-tmel kullci, meḥsub leqwanen n ttṛebga. Abeɛda igad ay wumi fessuset tqerrut, steqsayen yemma-tsen : A yemma, anwa ay d-yefkan iṭij-a ? lehwa ? ajejjig-a ? Sakin, yemma-s ad as-tini : tura ilaq ad as-mleɣ taẓallit. D acu ay d taẓallit n llufan ? Ad yessendi turawin-is : A Ṛebbi , ḥrez-iyi yemma ! A Ṛebbi, ḥrez-iyi baba ! A Ṛebbi, ḥrez-iyi lwaldin-iw !

Winna ur nḥeffeḍ ara ddin-is ed tẓallit-is, ɣer temɣer-is ad d-yeffeɣ am tdekkaṛt ur nesɛi ara ttelqim. Am wakken qqaren : Ljameɛ ay deg ara yebdu llufan aḥfaḍ n yismawen n Ṛebbi d irebbi n yemma-s. D acu ay nemmal i llufan mi ara yili meẓẓi ? Nbeddu-as lehduṛ mi ara yaweḍ telt snin neɣ telt snin ed nnefṣ. Imir-n ay t-tekcem lefhama. Ilaq yemma-s ad as-tmel kullci, meḥsub leqwanen n ttṛebga. Abeɛda igad ay wumi fessuset tqerrut, steqsayen yemma-tsen : A yemma, anwa ay d-yefkan iṭij-a ? lehwa ? ajejjig-a ? Sakin, yemma-s ad as-tini : tura ilaq ad as-mleɣ taẓallit. D acu ay d taẓallit n llufan ? Ad yessendi turawin-is : A Ṛebbi , ḥrez-iyi yemma ! A Ṛebbi, ḥrez-iyi baba ! A Ṛebbi, ḥrez-iyi lwaldin-iw !

Ccada, ɣas ur asen-tt-nemmal ara, ḥeffḍen-tt ɛlaxaṭer tewjed kul lweqt ɣef yimawen-nneɣ. Ttcehhiden mi ara ten-yeɛjeb kra, neɣ mi ara wehmen deg lḥaja. Feṛṛḥen yimawlan mi ara ten-walin ttcehhiden. Akken qqaren : ccada ed tẓallit d lferḍ am lqut ay ntett. Win yewwi Ṛebbi ed webrid ccada am ṛṛeḥma : ur tt-yeṛwi ḥedd. Lefwateḥ : Lweqt ay ɣef ara tdeɛɛu yemma-s neɣ setti-s s lxir, llufan yeggar tamawt, yesmeḥsis. Lefwateḥ-nni keccmen-as aqerru-is. Ccaw amezwaru, fehhmen kan kra. Simmal yettimɣur, yettissin d acu-ten ɣas ur ten-id-yenni ara ɣef yimi-s. deg wul-is frant. Ad d-yini kan ayen ay wumi yezmer.

Neqqar, ṣṣbeḥ, mi ara d-neldi tawwurt : ṣbaḥ lxir a yizem n lḥaṛa ! A ɛelxir, ay at ṣṣbuḥ ed at lfutuḥ : aql-aɣ deg yirebbawen-nwen : ad aɣ-d-tsemlilem ed wexṣim lfahem ara aɣ-ifehmen ad as-nefhem. Llant tid yeqqaren :

Steɣriṛ llah, a win ay aɣ-d-ixelqen

Kecc d lḥanin d ṛṛaḥim

a xaleq n lxelq

mneɛ-iyi seg ujajiḥ ma ireɣɣ

Mi ara d-yeɣli ṭṭlam, mi d-neffeɣ ɣer beṛṛa, ad nɛewwed telt meṛṛat :

Besmlelleh ṛṛaḥṛman ṛṛaḥim

ɛudu bellah min cciṭan ṛṛajim

kul lebla ad yuɣal akin !

Ad ncehhed tlata n yiberdan daɣen, sakin ad as-nini :mselxir ed rrbeḥ ay aɛessas n lḥaṛa : ur aɣ-tessexlaɛeḍ ara, ur aɣ-tettṛewwaɛeḍ ara : d kecc ara yettɣimin d aɛessas-iw ! Lawan n yiḍes, mi ara nessexsi taftilt, ad nɛewwed, ad ncehhed, ad nesteɣfeṛ gar-aɣ ed bab-nneɣ, ad as-nini : A Ṛebbi, ssemlil-aɣ-d ed lemnam yelhan, ur aɣ-ssexlaɛ ara deg tnafa. Qbel ad necc lqut ad as-nini : wesmelleh, a Ṛebbi, err-aɣ-d lkun dtamtunt. Mi nfukk, ad nessers tijɣelt, ad nessuden taṛbut, ad as-nini : lḥemdullh a Ṛebbi, ṣeḥḥi-iyi win ay t-id-yessasen. Mi ara as-nesseccay i llufan neqqar-as : d lkun-ik d tamtunt-ik d ddkir n ufud-ik. Deg ṛemḍan, tameddit, mi ara d-yedden, weqbel ad nefteṛ, ad neṭṭef afenjal deg ufus, ad nettcehhid neqqar-as :

A Ṛebbi, ssiweḍ-aɣ ar ṛṛeḥma-ik

akken ay aɣ-tessawḍeḍ ɣer nneɛma-ik !

Deg ṛemḍan daɣen, mi ara d-neggureɛ deg uzal, neqqar-as : ḥendulleh a Ṛebbi, deg lkun-ik macci deg lqut-ik. Taẓallit : Mi ara yawḍen tesɛ snin ay ttḥeqqiqen deg lḥuṛuf ama d taẓallit ama d ismawen n Ṛebbi. qqaren-asen : awal n lɛali ḥefeḍet-t, awal n diri meḥqet-t. zik ttṛuḥun warrac ed teqcicin ɣer lmadeṛsa deg tudrin ay deg qwan yemṛabḍen. Ma d tudrin nniḍen, qlil n yigad iḥeffḍen taɛṛabt. Deg lmadeṛsa, ccix n taɛṛabt izewwir-asen deg tṣurtin n tẓallit : lḥemdu, qulhu llahu… Mi asen-tekcem tẓallit s aqerru, fehmen d acu ay dismawen n Ṛebbi, ttkemmilen deg leqraya n taɛṛabt. ɣas ulac lmadeṛsa, ḥeffḍen warrac taẓallit ɣef yimawlan-nsen abeɛda imɣaren. Imɣaren ur ttajjan ara ttuba, ttabaḍn-tt allen ilaq : ula d dderya-nsen ma yettajja-tt-id i wa. Ma d ilmeẓyen, llan yigad yettabaḍen ddin akken ilaq : ad ẓẓallen ula ɣef ɛecrin. Ma d widak ur nettẓalla ara yettsemmiḥ-asen sidi ṛar tt-wɛun. Taẓallit teḥwaj tezdeg. Kra yekk meẓẓiy bunadem tewwi-t lhawa : ur tt-yettẓalla ara akken tlaq. Yerna ma tebdiḍ taẓallit d ddnub ad tt-tejjeḍ neɣ ur tt-tessizdigeḍ ara : d win ay wumi qqaren ttarik n ddin. Mi ara ttẓallan yemɣaren, qqaren-asen i warrac : qqimet-d ma yahwa-yawen ad tḥessem i wakken ad tḥefḍem. Tikwal tturaren warrac s yismawen n Ṛebbi. Mi ara ten-id-walin yimeẓẓulla, qqaren-asen : ur ttjeggiḥet ara ismawen n Ṛebbi. ḥaca ma tessardem neɣ ad testenjim : taẓallit teḥwaj aneqqi. Deg ṛemḍan, arrac ay wumi tella tẓallit deg wul, ttṛuḥun ɣer ljameɛ uqbel ad d-yedden, ḥeddṛen yimeẓulla, ḥeffḍen-tt-id syin.Ṛemḍan : Ula d ṛemḍan d ddin. D netta ay aɣ-iferqen ed yiṛumyen. Arrac ed teqcicin ttḥaren melmi ara t-bdun. Imawlan-nsen, win walan ur as-yezmir ara, ttagin-as. Ma d win ay as-izemren, ad as-ɛemmden ad yuẓum ulimmer yiwen wass. Mi ara yebdu weqcic yuẓam, ur t-yuɣ wara, d ddnub ad t-sfeṛɣen yimawlan-is. Ma yil yuḍen, ad as-yini baba-s neɣ yemma-s : ecc-it, terreḍ-d ddnub s irawen-nneɣ. Ass amezwaru ay deg ara bdun warrac ṛemḍan, feṛṛḥen ula d at wexxam, ssaramen amzun d lficṭa. Mi d-nekker ṣṣbeḥ, ad asen-ncucef. Ad asen-tessers lqibla (neɣ yemma-s ma d taqcict) leḥwal : lemri, lfeṭṭa,, irden, ibawen, lḥemmeẓ, lemleḥ, sskeṛ… Mi yas-tessucef yemma-s i mmi-s, ad as-tini : ”ṛemḍan aseɛdi-ik amerbuḥ-ik !”. Ma dtaqcict ad as-tini : “S ccbaḥa-m ed lemlaḥa-m, ṛemḍan aseɛdi-m amerbuḥ-im”. Mi fuken, ad lsen leḥwayej ijdiden ay asen-d-nfeṣṣel. Aqcic ad yeddu ed baba-s ɣer ssuq ad d-nefqen. Taqcict ad teqqen lḥenni i yifassen-is. Imir-n, yemma-tsen ad asen-theggi yakk ayen ay asen-ilaqen i tmeddit. Mi ara tṛuḥ ɣer tala, ad asen-d-tawi sebɛa teblaḍin. Mi d-tusa, ad theggi taḥbult n weɣrum. Ad d-tawi timellalin. Ma d aqcic ad as-d-tawi ayen ay wumi tezmer, alamma d ṛebɛin. Ma d taqcict, ad as-d-tawi kan xemsa, setta, ma tḥemmel-itt ar ɛecṛa. Ad d-ternu udi. Ad tṛuḥ ɣer tḥanut, ad d-tawi ayen ẓiden : tiḥlawatin, itemṛiwen, tijujtin, kawkaw… Ad as-ternu i weqcic aḥeddur, seksu ed yibawen.

Dɣa mi yewwa seksu s yibawen, qbel ad d-yedden, ad t-ferqen d tunṭicin i ljiran. Deg mkul aḍebsiy ad ssersent ṛṛejqa n uḥeddur ed tmellalt. Igad ay as-yettilin i weqcic ttaken-as ula d idrimen.

Mi qrib ad yedden, ad ssalin aqcic neɣ taqcict ɣef ubabeddaṛ i wakken ad yettali ccɣel-is. Ad n-yaf thegga-as yemma-s aɣerbal ay deg tessers lemri, acabcaq n waman ay ɣer terra sebɛa teblaḍin n tala yakk ed lfeṭṭa. deg uḍbsiy : taḥbult n weɣrum ed tmellalin. Udi deg ufenjal yakk ed wayen ẓiden ay d-tewwi. terna-as iweqcic taktabt, leqlam ed lkaɣeḍ. I teqcict, terna-as izḍi ed taduḍt, tissegnit ed leḥrir, issegnan ed wubrin. Mi d-yedden, aqcic ad yeddem tektabt ad d-iɣer, leqlam ed lkaɣeḍ ad yekteb. ma d taqcict ad tellem, ad teksu, ad txiḍ. Tura, ula d netta nettak-as ad taru. Mi fuken ccɣel ad fetṛen. Ad zwiren deg wayen ẓiden ama d atemṛiw ama d taḥjuṛt n sskeṛ (zik d iniɣem n ujenjar kan) i wakken ad iɛzizen ad iẓiden. Sakin ad ceṛben sebɛa tceṛṛibin n wudi, ad rnun taḥbult n weɣrum ed tmellalin, ad d-bbin seg-sen ayen ay wumi zemren. Aqcic, ttaken-as taḥbult n weɣrum, qqaren-as : “taḥbult n useggas“ i wakken ad iṣeḥḥi. Taqcict, qqaren-as “taḥbult wer nebdi“ : ur tt-ibeddu yiwen ḥaca ma yebda-tt ufus-is : d tukmilt am nettat mazal nejwij.

Sakin ad d-ddmen acabcaq n waman ay ɣer rran sebɛa teblaḍin ed lfeṭṭa, ad swen sebɛa tceṛṛibin. Aman d laman. rran ɣer-sen tiblaḍin n tala ay ɣef teddun waman i wakken ur ttfaden ara : ad ttismiḍen wulawen-sen. zekka-nni, ad terr yemma-tsen tiblaḍin-nni alamma d amkan ay seg ay tent-id-teddem. Mi fuken akk, ad ṣubben s axxam, ma yehwa-ysen ad rnun ucci nitni ed at wexxam.

deg F.D.B : Education Familiale en Kabylie Traduction française H.Genevois

Tiddukla Tadelsant Imedyazen

_________________
Montage bloggif
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 
Igerdan deg Ṛemḍan ed wansayen n zzman
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Igerdan deg Ṛemḍan ed wansayen n zzman
» Igerdan deg Ṛemḍan ed wansayen n zzman....

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Thamurth Ith Yaala :: Discussions Generales :: Religion-
Sauter vers: